Printed from www.primodanmark.dk
Bestyrelse
Printervenlig udgave

Bestyrelsen i PRIMO Danmark er pr. 1.august 2012 sammensat således:

Udpeget af

Kommunaldirektørforeningen (for perioden 2011 - 2013):
Claus Thykjær (formand), kommunaldirektør, Guldborgsund Kommune
Jesper Hjort, direktør, Odder Kommune
Hanne Rahbek, sekretariatschef, Holstebro Kommune
Ulrik Rosenberg, direktør, København Kommune

Jacob Nordby, kommunaldirektør, Ringsted Kommune
 
Foreningen af Kommunale Beredskabschefer:
Søren Ipsen, beredskabschef, Kolding Kommune


Økonomidirektørforeningen:
Kenneth Andersen, centerchef, Ishøj Kommune

Foreningen af socialchefer i Danmark:

Kate Bøgh, direktør, Favrskov Kommune

Kommunalteknisk chefforening:
Lene Jensen, direktør, Lejre Kommune

Offentlige HR-chefer:
Jesper Mølbæk, lønchef, Herning Kommune

Børne- og kulturchefforeningen: 
René G. Nielsen, uddannelseschef, Hedensted Kommune 

Danske Risikorådgivere:
Steen Nedergaard Jensen, risikostyrings- og arbejdsmiljøchef, Næstved Kommune


Sekretær

Svend Tychsen, PRIMO Danmark