Printet fra www.primodanmark.dk,
Om PRIMO

PRIMO Danmark er en forening af kommuner, regioner, statslige organisationer og private virksomheder, der arbejder for at gøre risikoledelse til en naturlig del af kommuners og andre offentlige organisationers ledelsesgrundlag.

PRIMO Danmark er stiftet af Kommunaldirektørforeningen i Danmark (KOMDIR) og har til formål at ruste kommunale og offentlige ledere til bedre og mere systematisk at håndtere kritiske risici.

PRIMO Danmark har ca. 800 medlemmer fra størstedelen af landets kommuner og regioner. Medlemmerne tæller hovedsageligt kommunaldirektører, forvaltningsdirektører, jurister, risikostyringskoordinatorer og specialister.

PRIMO Danmark samarbejder desuden med en række udvalgte private virksomheder, der hver på sit felt bidrager med specifik faglig viden inden for risikoledelse. På tværs af faggrupper udvikler vi ny viden og værktøjer til håndtering af risici inden for hele det kommunale virkelfelt.

PRIMO Europe

PRIMO Europe er paraplyorganisationen for det europæiske arbejde med risikoledelse i den kommunale sektor.

PRIMO Europe er stiftet på initiativ af UDITE, den europæiske kommunaldirektørforening, og formålet er at skabe et internationalt netværk for risikoledelse.

PRIMO Europe har afdelinger i Frankrig, Holland, Belgien, Malta, Cypern, Sverige og Danmark. 

Læs mere om PRIMO Europe her