Printed from www.primodanmark.dk
Kommunernes interne selvrisiko - en organisatorisk udfordring
Printervenlig udgave

PRIMOs undersøgelse af kommunernes risikofinansiering bekræftede indtrykket af, at kommunerne i stigende omfang har valgt selvforsikring og forsikring med betydelig brug af selvrisiko.

 

Undersøgelsen viste også, at mange kommuner har tilrettelagt håndteringen af selvforsikring og selvrisiko på en sådan måde, at kommunens institutioner deltager i finansieringen af deres egne skader gennem en intern selvrisiko, hvor en del af skadeudgiften trækkes fra institutionens budget.

 

Debatten på PRIMOs seminar den 13. marts 2013 i Odense viste imidlertid også, at der er stor forskel i, hvordan kommunerne har organiseret sig på dette område, og i vurderingen af brugen af interne selvrisikoprogrammer.

 

Det rejser blandt andet de følgende problemstillinger:

  • hvilke modeller for håndtering af selvrisiko har kommunerne valgt?
  • er selvrisiko et incitament, der påvirker institutionernes risikostyring?
  • håndteres intern selvrisiko effektivt eller skaber det yderligere bureaukrati?
  • hvordan håndterer kommunens centrale risikostyringsfunktion den risiko, som ikke dækkes af institutionernes selvrisiko, men på den anden side heller ikke dækkes af kommunens forsikringsprogram?

 

PRIMO drøfter disse problemstillinger på et opfølgningsseminar på Næstved Rådhus den 5/9 2013 kl. 13 -16.

 

Såfremt der viser sig en best practice på området, vil PRIMO sikre at denne viden stilles til rådighed for kommunerne.

 

Program for seminaret kan ses her.

 

Tilmelding kan ske ved mail til PRIMOs sekretariat på admin@primodanmark.dk eller på tlf. 7025 2545.