Printed from www.primodanmark.dk
Kommunernes brug af selvforsikring
Printervenlig udgave

Reformen af den kommunale struktur i 2007 gav en række kommuner anledning til at ændre deres forsikringspolitik og andre former for risikofinansiering. Konsekvensen af denne udvikling har været en betydelig stigning i omfanget af selvforsikring.

 

Der vil også i de kommende år finde store ændringer sted i både kravene til og rammerne for kommunernes udvikling, som vil ændre det risikobillede, som kommunerne står over for.

 

For at håndtere udviklingen er det vigtigt, at kommunernes værktøjskasse med instrumenter til håndtering af risici er opdateret.

 

PRIMO har i samarbejde med KOMDIR besluttet at igangsætte flere initiativer til at sikre, at grundlaget for fremtidens risikostyring i kommunerne udvikles i overensstemmelse med behovet.

 

Indledningsvis er der gennemført en interviewrunde med medlemmer af KOMDIRs bestyrelse m.fl. om ønsker og krav til håndteringen af den fremtidige risikofinansiering.

 

Endvidere iværksættes der i oktober/november måned 2012 en undersøgelse af de enkelte kommuners brug af selvforsikring, selvrisiko og forsikring. Dette sker gennem en onlinebaseret spørgeskema-undersøgelse.

 

De nævnte initiativer danner baggrund for en konference i 1. kvartal 2013, hvor der sættes fokus på kommunernes værktøjskasse på risikostyringsområdet og de aktuelle og kommende udfordringer.

 

Projektleder er Henrik Klitmøller Rasmussen, partner i EIRM, der kan kontaktes på tlf. 4219 2330.