Printed from www.primodanmark.dk
KOMDIR og PRIMO opdaterer værktøjskassen på risikostyringsområdet
Printervenlig udgave

Reformen af den kommunale struktur i 2007 gav en række kommuner anledning til at ændre deres forsikringspolitik og andre former for risikofinansiering. Konsekvensen af denne udvikling har været en betydelig stigning i omfanget af selvforsikring.
 
Der vil også i de kommende år finde store ændringer sted i både kravene til og rammerne for kommunernes udvikling, som vil ændre det risikobillede, som kommunerne står over for.

For at håndtere udviklingen er det vigtigt, at kommunernes værktøjskasse med instrumenter til håndtering af risici er opdateret.


PRIMO har efter aftale med KOMDIR besluttet at igangsætte flere initiativer til at sikre, at grundlaget for fremtidens risikostyring i kommunerne udvikles samtidigt med at udviklingen pågår.


Indledningsvis igangsættes en undersøgelse af ønsker og krav til håndteringen af den fremtidige risikofinansiering i kommunerne, således som dette tegner sig fra kommunaldirektørernes bord. I den forbindelse foretages interview med medlemmer af KOMDIR's bestyrelse.


Parallelt med undersøgelsen af kommunaldirektørernes syn på håndteringen af det fremtidige risikobillede undersøges de 98 kommuners brug af selvforsikring, selvrisiko og forsikring. Dette sker gennem en onlinebaseret spørgeskemaundersøgelse.


Det er PRIMO's og KOMDIR's forventning, at undersøgelserne kan danne baggrund for en konference i begyndelsen af 2012, som samtidigt kan være startskuddet til en række risklab-aktiviteter, der kan hjælpe til at definere en fremtidig standard for finansiering af kommunernes risici.


Dette skal sikre, at værktøjskassen på risikostyringsområdet er up-to-date og i stand til at håndtere de udfordringer udviklingen giver kommunerne.


Projektet ledes af Henrik Klitmøller Rasmussen, partner i EIRM.


Henrik Klitmøller Rasmussen har mere end 20 års erfaring med strategisk ledelse i den finansielle sektor, herunder 8 års erfaring med forsikring af kommuner i Danmark, Norge og Sverige.


Nærmere oplysninger om projektet fås ved henvendelse til Henrik Klitmøller Rasmussen på tlf. 4219 2330 eller mail hkr@eirm.dk