Printet fra www.primodanmark.dk,
NordSec 2014 - informationssikkerhed i danske kommuner

PRIMO Danmark og KIT@ (Foreningen af Kommunale it-chefer) har gennemført NordSec 2014 - en spørgeskemaundersøgelse, hvor danske kommuner besvarer spørgsmål om kommunens aktuelle status for informationssikkerhed.

 

Baggrunden herfor er det forstærkede fokus på digitalisering af offentlige ydelser, herunder velfærdsydelser, som modsvarende stiller øgede krav til sikker drift, beskyttelse af data samt  sikker kommunikation mellem borger og kommune.

 

NordSec 2014 er en fortsættelse af tidligere undersøgelser fra 2008, 2010 og 2012, gennemført i samarbejde med kommuner i Norge og Sverige.

 

Undersøgelsen giver kommunerne et indblik i, hvor langt man er kommet med sikkerhed i forhold til eksterne krav og forventninger - og i forhold til andre sammenlignelige kommuner, herunder

 

- Medarbejdernes kompetencer
- Forretningsorganisationens ansvar for sikker brug af IT
- Dokumentation af sikkerhed ved interne eller eksterne IT-leverancer
- Ledelsens ansvar for mål og opfølgning på kommunens informationssikkerhed.

 

Hver deltagende kommune har fået egen status efter undersøgelsens afslutning. Kommunen kan erhverve sig en uddybende rapport, hvor egen besvarelse ses i forhold til tendens over tid og andre kommuner.

 

Resultaterne er sammenfattet i "Notat om informationssikkerhed og digitalisering - danske kommuner 2014", oktober 2014.


Nærmere om undersøgelsen hos generalsekretær Svend Tychsen, PRIMO Danmark,  st@primodanmark.dk.