Printed from www.primodanmark.dk
Studietur til London den 18. - 20. april 2013
Printervenlig udgave

I dagene 18. - 20. april 2013 var 15 repræsentanter for det danske beredskab på studietur til London for at undersøge det engelske beredskabs praktiske og operative anvendelse af begrebet resiliens.

 

Blandt deltagerne var der bl.a. repræsentanter for Beredskabsbestyrelsen, Københavns Brandvæsen, Malmø Stad, Guldborgsund og Kolding Kommune samt Falck.

 

Turen var arrangeret af PRIMO, som led i projektet "Den robuste kommune".

 

Turen gav deltagerne mulighed for at få et førstehåndsindtryk fra en af de storbyer, hvor beredskabet har kunnet indhøste værdifulde erfaringer gennem årene (terrorisme, oversvøm-melser, mund- og klovsyge, Olympiske Lege mv.).

 

Formålet med studieturen var at studere, hvordan en storby som London konkret arbejder med resiliens på baggrund af disse store og komplekse hændelser.

 

Den resiliente by formår at finde, forhindre og om nødvendigt såvel at modstå, at håndtere og at genetablere sig efter nedbrydende udfordringer (definition benyttet af London Resilience Team).

 

Studieturen omfattede på førstedagen foredrag om resiliens ved professor David Alexander på University College London (UCL). Senere på dagen fik vi en redegørelse for samarbejdet i og baggrunden for London Resilience Forum, hvor studiegruppen var inviteret i City Hall.

 

Andendagens program omfattede fire foredrag i Cabinet Office, hvor der blev redegjort for den nye struktur i det engelske beredskab, der har baggrund i bl.a. de omfattende oversvøm-melser og mund- og klovsygen i landet i begyndelse af 00-erne.

 

Studiegruppen aflagde endvidere besøg uden for London, hvor vi fik en redegørelse for det engelske beredskabs organisering på regionalt niveau - sådan som det tager sig ud fra Essex.

 

Spørgsmål om studieturen kan rettes til projektleder for "Den robuste kommune", Niels Johan Juhl-Nielsen, tlf. 3095 2926.