Printed from www.primodanmark.dk
Statusnotat af 23. december 2013
Printervenlig udgave

PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale Beredskabschefer (FKB) - at etablere projektet "Den robuste kommune" mhp. at undersøge mulighederne for at etablere et projekt, der kunne understøtte det samlede lokale beredskab.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

 

I vedhæftede statusnotat, kan du læse mere om netværkssamarbejdet Den robuste kommune.

 

Hent statusnotat her