Printed from www.primodanmark.dk
Ny sårbarhed fordrer inddragelse af borgere i beredskabet, 1. marts 2012
Printervenlig udgave

Se præsentationerne fra dagen her og se programmet her

Reportage fra dagen
Kommunernes beredskaber står over for nye udfordringer. Ikke blot må kommunerne være forberedt på nye uforudsete hændelser. Det økonomiske råderum bliver ikke større i årene fremover.


Med skybruddet den 2. juli 2011 som baggrundstæppe inviterede PRIMO Danmark i samarbejde med Foreningen af Kommunale Beredskabschefer (FKB) og Kommunaldirektørforeningen (KOMDIR) til konference den 1. marts 2012. Hvorledes udvikles en ny robusthed i kommunen?


Kontorchef i Forsvarsministeriets 5. kontor Pernille Langeberg redegjorde for de ramme-betingelser, strukturelt og indholdsmæssigt, som det danske beredskab er underlagt. Med en planlagt ambitiøs konsulentrapport om udfordringerne til beredskabet fra fremtiden vil Forsvarsministeriet forberede sig på at skabe grundlag for en ny flerårig politisk aftale om beredskabet, der vil kunne indgås i det sene efterår 2012. Pernille Langeberg fandt timingen for PRIMO/FKB's initiativ god og ville følge processen og være interesseret i drøftelser forud for indgåelse af en ny aftale om beredskabet.


Risiko- og sårbarhedsdelen af omverdensanalysen - med kommunen i centrum - leverede forskningschef Annika Carlsson-Kanyama, Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI, Sverige). Landenes indbyrdes afhængighed kombineret med klima- og ressourcescenarier stiller nye udfordringer til fremtidens beredskab ude i kommunerne.


Den ekstraordinære hændelse sker i kommunen og den ender i kommunen! Derfor bliver det i en tid med knappe økonomiske ressourcer nødvendigt, at kommunen udvikler et samlet, sammenhængende beredskab og knytter det an til den gryende forståelse og erkendelse af, at civilsamfundet lokalt råder over hidtil uudnyttede ressourcer. En ny sikkerheds- og beredskabskultur skal udvikles og kun i begrænset omfang er der i dag ressourcer til dette arbejde. Kommunaldirektør Jens Chr. Birch, Næstved, redegjorde for baggrunden for omstillingsprocessen.


Fra Bornholms snevinter 2010-2011 og Falsters oversvømmelse i foråret 2011 fik konferencen (ved viceberedskabschef Palle K. Turell og beredskabschef Peter Søe) indblik i beredskabets håndtering af atuelle ekstraordinære hændelser. Boligselskabernes Landsforening ved afdelingschef Niels Sørensen fortalte om forretningsgange, når lejerne i boligselskaberne understøtter fællesskabet, såvel ved "early warning" som under udvikling af ulykkesscenarier.

Og fra Københavns Kommune fortalte beredskabschef Jakob V. Andersen, at det politiske niveau her har vedtaget en beredskabspolitik, der sætter ny fokus på kommunen som en virksomhed, der trods uforudsete hændelser skal opretholde sin samlede drift. Skal kommunen, ja samfundet håndtere udfordringerne fra fremtiden, er der behov for en omfattende omstilling - også i beredskabet.


I en efterfølgende panelsamtale var tilliden til, at befolkningen, ved ekstraordinære hændelser, vil udvise samfundssind gennemgående. Vicegeneralsekretær i Røde Kors Preben Søegaard Hansen henledte forsamlingens opmærksomhed på "Charter for samspillet mellem det frivillige Danmark/ForeningsDanmark og det offentlige" (sep. 2001) og fandt her et godt bidrag til det videre arbejde med konferencens tema.


I sin afslutning takkede formand for PRIMO Claus Thykjær for de mange bidrag og lovede at vende tilbage, når resultatet af konferencen foreligger. I den forbindelse blev deltagerne opfordret til at fremsende evt. bidrag og kommentarer til projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen (njohan@juhl-nielsen.dk).


Niels Johan Juhl-Nielsen
PRIMO Danmark
Projektleder