Printed from www.primodanmark.dk
Mod den robuste kommune, 6. september 2012
Printervenlig udgave

Referat af konferencen "Mod den robuste kommune", den 6. september 2012 i Byrådssalen, Høje-Taastrup Kommune. Konferencen var arrangeret af PRIMO
Danmark og Foreningen af Kommunale Beredskabschefer (FKB).


Af Niels Johan Juhl-Nielsen, projektleder, PRIMO Danmark, den 11. september 2012.    

 


I forlængelse af en 1. marts konference besluttede PRIMO Danmark og Foreningen af Kommunale Beredskabschefer (FKB) dels at igangsætte et egentligt projekt, benævnt "Den robuste kommune", dels at afholde en opfølgningskonference den 6. september 2012, i øvrigt ledsaget af et uddybningsseminar den 7. september.


Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen gav en status over det hidtidige projektforløb, fra de overordnede guidelines om risikohåndtering, som de foreligger fra FN, EU og standardiseringsarbejdet, til civilsamfundets lokale foreningsarbejde i Vanløse.


Fra Europa-afdelingen af FN's International Strategy of Disaster Reduction (UNISDR) omtalte Paola Vidulich FN's kampagne "Making Cities Resilient". I den forbindelse blev Københavns Kommune fremhævet for at have underskrevet kampagnens tilhørende deklaration, som giver kommunen retningslinier til at arbejde efter et særligt katalog af initiativer.


Også EU har fremlagt sine anbefalinger til medlemsstaterne om at udarbejde nationale risikovurderinger. Fra svenske Myndighet for Samhällsskydd och Beredskap (MSB) kunne analytiker Johanna Enberg fortælle om, hvorledes svenskerne er gået i gang med at omsætte opfordringen.


Formanden for FKB, beredskabschef Niels Mørup redegjorde for FKB's prioriteringer. Med nye typer risikoscenarier stilles nye krav til kommunernes samlede og sammenhængende beredskab, der bør række helt ud til borgernes egenaktivitet i lokalområdet.


Politikerne Jens Chr. Thoning (V) og Bjarne Laustsen (S) åbnede efter deres indlæg op for en debat. Her blev blandt andet fokuseret på behovet for øget forskning i sårbarhed.


Efter pausen understregede direktør Henning Thiesen dansk redningsberedskabs professionalisme. Frem for at afsætte nødvendige ressourcer af til et omfattende nationalt risikovurderings projekt, så beredskabsdirektøren hellere, at ressourcerne blev sat ind for at udvikle samarbejdet mellem beredskabsaktørerne.

Fra Vanløse Lokaludvalg berettede Erik Honoré og Bent Christensen om, hvorledes områdets knap 40.000 borgere søges inddraget i Københavns Kommunes skybrudsplan. Lokaludvalget deltager gerne i et pilotprojekt om at udvikle en mere robust kommune ved at øge borgernes indsigt i mulige beredskabsinitiativer samt at kvalificere borgerne egne handlemuligheder.

 

Afdelingsleder Niels Sørensen, Boligselskabernes Landsforening og Bent Frederiksen, boligforeningen 3B gav ligeledes tilslutning til at deltage i et pilotprojekt for de over 1 million lejere i Danmark. Behovet for at inddrage mangfoldigheden af borgere i lejerboliger blev desuden understreget som værende en del af et demokratiseringsprojekt.

Vicedirektør Solveig Andersen, Beredskabsforbundet, redegjorde for forbundets forebyggelsesprogram og så frem til at medvirke på vegne af de organiserede frivillige, inden ordstyreren Svend Tychsen, PRIMO Danmark, sluttede dagen af med at påpege, at konferencen havde vist, at der er grundlag for at arbejde videre med, at borgeren via civilsamfundets egen organisering omfattes af et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab.

 

Se præsentationerne her