Printed from www.primodanmark.dk
Guide-lines for risikohåndtering - referat fra seminaret
Printervenlig udgave

Kortfattet referat af seminaret afholdt hos UNDP på Midtermolen (Kbh.) den 7. september 2012 og arrangeret af Selskabet for Risikovurdering i samarbejde med Foreningen af Kommunale Beredskabschefer (FKB) og PRIMO Danmark. 

Ved tilrettelæggelse af det danske kommunale beredskab indgår - udover lovgivningen - en
række internationale pejlemærker. Seminaret gennemgik nogle guidelines fra FN, EU - således som de omsættes i Norge samt inden for ISO standardiseringsarbejdet.

 

Direktøren for FN-Byen bød velkommen og indledte med at berette om det omfattende og
spændende byggeri, som er under færdiggørelse i Københavns Nordhavn og som fuldt
udbygget vil kunne rumme næsten 2000 ansatte. De syv FN-organisationer, der skal dele
adresse i FN-byen, bliver UNOPS (der servicerer og koordinerer på vegne af alle FN's
underorganisationer), UNDP (FN's Udviklingsprogram), WHO (FN's Sundhedsorganisation),
UNICEF (FN's Børnefond), WFP (FNs Fødevareprogram), UNFPA (FN's Befolkningsfond) og
IOM (International Organization for Migration).

 

Patricia Holly-Davis fra den europæiske afdeling af FN's International Strategy for Disaster
Reduction (UNISDR) gennemgik indholdet af og baggrunden for kampagnen "Making Cities
Resilient", startende med HFA som står for Hyogo Framework for Action og omfatter fem
prioriteter for nationernes arbejde med beredskab og "disaster reduction".

 

I sin gennemgang pointerede Holly-Davis byernes stigende betydning, men også større
sårbarhed og præsenterede 10 punkter for, hvorledes byerne kan arbejde med at blive mere resiliente.


Inden frokost blev deltagerne introduceret til værdier og metode bag det norske DSB's
(Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap) arbejde med EU Kommissionens
anbefaling om, at medlemslandene udarbejder Nationale Risikovurderinger.

 

Som afslutning på dagen fortalte afdelingsleder Lars Brogaard, Dansk Standard, om det
omfattende arbejde, som udføres af en lang række lande - med deltagelse af forskellige former for beredskabsinstitutioner - for at finde fælles standarder inden for beredskabs- og
beredskabsrelaterede områder som risk management, resiliens, bæredygtighed mv.

Lars Brogaard påpegede misforholdet mellem arbejdets betydning i en verden med indbyrdes afhængighed og så den spæde deltagelse i arbejdet fra dansk side og opfordrede de tilstedeværende til at overveje deltagelse i arbejdet.

 

Seminaret bød på en gennemgang af guidelines for risikohåndtering snarere end en diskussion af indholdet af de forskellige platforme. Således kom seminaret til at fremstå som et bidrag til beredskabets øgede engagement i udvikling af og samarbejde med omverdenen.

 

Præsentationer fra det informationsmættede seminar er vedlagt. Ref.: Niels Johan Juhl-Nielsen