Printed from www.primodanmark.dk
Community resilience - lokal robusthed i krisesituationer
Printervenlig udgave

Det må forventes, at der i de kommende år vil være øget fokus på robusthed og modstandsdygtighed i lokalsamfundet, i forbindelse med uventede hændelser i fredstid såsom terrorhandlinger og voldsomme naturhændelser som f.eks. skybrud, orkaner og kraftigt snefald.

Ambulancekørsel og brandslukning dækker i dag ikke fuldt ud det arbejde, der bør have fokus inden for området for sikkerhed og beredskab. Lokalområderne vil ved at kunne forene de mange forskellige enkeltaktiviteter, der allerede i dag sker, kunne opbygge en højere grad af robusthed ("community resilience").


I dagligdagen går det ofte for de fleste familier "over stok og sten" med arbejde og familie og hvor det sociale i nærområdet ikke rigtig får plads.


Når der derfor sker noget uforudset og truende i nærområdet, opdager vi så ofte, at vi ikke længere har de sociale bånd til naboer og genboer, som man tidligere kunne støtte sig til, og at vi slet ikke er bekendt med hvilke netværk og sammenslutninger, der allerede eksisterer på området i forvejen.

PRIMO's bestyrelse besluttede på sit møde den 8. september 2011 at iværksætte et projekt vedr. community resilience inden for beredskabsområdet.

Projektet vil arbejde med hvorledes lokalområderne kan tilføres kompetence og initiativ, således at der pustes nyt liv i de fællesskaber, som kan have det rigtig svært i dagligdagen i nærmiljøerne, og hvorledes fællesskaberne kan aktiveres i krisesituationer og indgå i samarbejde med det lokale beredskab.

I første fase gennemføres en foranalyse som grundlag for afholdelse af konference om "Community resilience" 1. marts 2012, hvor interesserede kommuner og en række centrale aktører på området vil blive inviteret.

Afsøgning af mulige interessenter og fastlæggelse af program for konferencen sker i løbet af oktober og november.

Projektet gennemføres i samarbejde med Foreningen af Kommunale Beredskabschefer FKB, og med beredskabsforsker Niels Johan Juhl-Nielsen som projektleder.


Om Niels Johan Juhl-Nielsen
Niels Johan Juhl-Nielsen har siden 1994 beskæftiget sig med forskellige sider af sikkerhed og beredskab. Fra 1997 til 2007 var han sektionsleder i Københavns Brandvæsen ligesom han har deltaget i en række EU-projekter om sikkerhed og beredskab. 

Input til projektarbejdet er meget velkomne. Kontakt Niels Johan Juhl-Nielsen, tlf. 30952926, email njohan@juhl-nielsen.dk