Printet fra www.primodanmark.dk,
Den robuste kommune

Med baggrund i skybruddet den 2. juli 2011 er der i et samarbejde mellem PRIMO Danmark og FKB udviklet et projekt med det formål at udvikle lokale kapaciteter og kompetencer til risikohåndtering som bidrag til den robuste kommune.


Der har været afholdt to konferencer i 2012, henholdsvis den 1.3 og 6.9, og i samarbejde med Selskab for Risikovurdering har der i 2012 desuden været afholdt to seminarer, henholdsvis den 1.3 og 7.9.
 
Studieture har været gennemført til Holland (8-10 november) og England (18-20 april 2013)
 
To pilotprojekter, i regi af Vanløse Lokaludvalg og Boligselskabernes Landsforening, er under udvikling og kører foreløbigt til 31.12.2013
 
Styregruppen består af Michael Hedegård, Boligforeningen 3B, Erik Honoré, Vanløse Lokaludvalg, Bendte Petersen, Beredskabsforbundet, Svend Tychsen, PRIMO Danmark og Søren Ipsen, FKB og med Niels Johan Juhl-Nielsen som projektleder