Printed from www.primodanmark.dk
Konference om kommunerne og lokal resiliens
Printervenlig udgave

Læs programmet her

PRIMO og Foreningen af Kommunale Beredskabschefer inviterer i samarbejde med Kommunaldirektørforeningen til konference om kommunerne og lokal resiliens torsdag den 1. marts 2012 på Høje-Taastrup Rådhus.


De seneste års terrorhandlinger og naturhændelser som f.eks. skybrud, orkaner og kraftigt snefald har understreget behovet for inddragelse af borgere i beredskabet. Men hvordan styrker vi det lokale beredskab gennem øget lokal robusthed?


PRIMO's bestyrelse besluttede på sit møde den 8. september 2011 at iværksætte et projekt vedr. lokal resiliens (lokal robusthed) inden for beredskabsområdet.


Projektet skal arbejde med hvorledes lokalområderne kan tilføres kompetence og initiativ, samt kan aktiveres i krisesituationer og indgå i samarbejde med det lokale beredskab.


Som led heri afholdes der en konference, der gør status på problemstillingen og inviterer til samarbejde om hvorledes vi kan styrke det lokale beredskab til fremtidens udfordringer.


Vi har inviteret en række folk, der alle har erfaringer med lokal robusthed, og du vil blive præsenteret for fire konkrete cases, hvor du vil høre om erfaringerne fra en række kommuner.


Deltagere

Kommunaldirektører, tekniske direktører, beredskabschefer og repræsentanter fra Foreningsdanmark. 


Deltagelse er gratis


Tilmelding kan ske til
PRIMOs sekretariat
E-mail: admin@primodanmark.dk
Telefon: 8819 9112