Printed from www.primodanmark.dk
De frivillige og velfærdsstaten
Printervenlig udgave

Den Trygge Kommune inviterer til konferencen DE FRIVILLIGE OG VELFÆRDSSTATEN - Hvordan skal og kan det frivillige arbejde bidrage til trygheden?

Konferencen finder sted den 13. oktober 2011 kl. 09.30 - 16.00 i Ingeniørforeningens Mødecenter (IDA) i København.


Formålet med konferencen er at sætte fokus på det frivillige arbejdes betydning for trygheden i vores samfund, herunder hvordan vi sammentænker civilsamfundets aktiviteter og den kommunale sociale indsats.


Konferencens målgruppe er frivilligkoordinatorer, ledere og medarbejdere i kommunerne med berøringsflade til den frivillige sektor. Politikere, frivillige og repræsentanter fra frivillige organisationer samt private virksomheder med interesse for den frivillige sektor, CSR og sociale partnerskaber.


Pris for deltagelse er 1.450 kr. ekskl. moms.


Tilmelding på www.kongreskompagniet.dk/dentryggekommune.


Konferencen er arrangeret i samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd, Frivilligrådet og Foreningen af Kommunale Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer i Danmark (FSD)


Konferencen er sponsoreret af Gjensidige Forsikring.

Læs mere om konferencen på www.dentryggekommune.dk