Printed from www.primodanmark.dk
Risikoledelse i større bygge- og anlægsprojekter
Printervenlig udgave
OPP-modellen: muligheder og begrænsninger


CASES: ØRSTEDSKOLEN PÅ LANGELAND OG ROSKILDE RÅDHUS

Med dette seminar sætter PRIMO og MT Højgaard fokus på, hvordan man optimere risikohåndteringen af større bygge- og anlægsprojekter.

Vi har inviteret en række specialister, der vil fortælle om, hvilke risici man som kommunal og offentlig leder skal være opmærksom på i forbindelse med planlægningen, gennemførelsen og vedligeholdelsen af større bygge- og anlægsprojekter, både dem, der manifesterer sig på kort, men også i høj grad på lang sigt.

Fokus er på de muligheder og begrænsninger OPP-modellen repræsenterer i denne sammenhæng. OPP-modellen som et værktøj til langsigtet risikohåndtering eksemplificeres ved en præsentation af Ørstedskolen, som Langeland Kommune har opført som et OPP-projekt. Roskilde Kommune fortæller om og perspektiverer valget af en traditionel entrepriseform til opførelsen af deres nye rådhus.

Deltagere
Kommunale og andre offentlige ledere og beslutningstagere

Tilmelding
PRIMOs sekretariat
E-mail: admin@primodanmark.dk
Telefon: 7025 2545

Af hensyn til pladsbegrænsning beder vi om tilmelding hurtigst muligt.

Tilmelding er bindende

Pris for deltagelse
Gratis

Se det fulde program her