Printed from www.primodanmark.dk
Kom til seminar om Offentlig-Private Partnerskaber den 5. november i Kolding
Printervenlig udgave


PRIMO-seminar om Offentlig-Privat Partnerskaber (OPP) den 5. november 2010 i Kolding.

Seminaret afholdes i samarbejde med Kommunalteknisk Chefforening (KTC), MT Højgaard og Økonomidirektørforeningen (ØDF).

Efter et godt seminar om OPP i marts 2010 i Roskilde, glæder vi os til at kunne holde seminaret i Jylland til november 2010. Du kan læse en artikel fra seminaret her.

Vi har inviteret en række specialister til at diskutere de muligheder og begrænsninger OPP har til håndtering af de risici kommunale og offentlige ledere står overfor i forbindelse med planlægning, gennemførelse og vedligeholdelse af større bygge- og anlægsprojekter, både på kort, men især på lang sigt.

Timingen er rigtig god. Vi forventer, at der vil komme øget politisk fokus på OPP i løbet af efteråret 2010 og i 2011. Af regeringen og KL's aftale om kommunernes økonomi for 2011 fremgår det, at der i 2011 afsættes en lånepulje på 100 mio. kr. til at fremme offentlig-private samarbejdsprojekter til anlæg. Desuden vil regeringen udarbejde en strategi for offentlig-private samspil, som vil blive præsenteret efter sommerferien. Som en del af denne proces vil en række redskaber og vejledninger, der kan hjælpe kommunerne i deres udbud, blive udarbejdet. Du kan læse aftalen her.

Seminaret henvender sig til kommunale og andre offentlige ledere og beslutningstagere.

Tid og sted
Seminaret bliver holdt den 5. november 2010, fra 9 til 12:30 med efterfølgende frokost på Kolding Kommune Uddannelsescenteret, Ågade 27, 6000 Kolding.

Det endelige program bliver udsendt ultimo august.

Tilmelding:
Tilmelding kan ske på admin@primodanmark.dk.
Deltagelse er gratis.

Hvis du vil høre mere om seminaret, kan du kontakte Maren Egedorf på 8819 9113.